top of page

Laatulupaus

HämeBus Oy:n laatulupaus on joukkoliikennelain 48 § mukainen lupaus. Liikenneluvan haltijan on valvottava yhtiön laatulupauksen toteutumista.

 

1. Tarjottavat liikennepalvelut

HämeBus Oy ajaa tilausliikennettä Suomessa ja ulkomailla. Ajamme myös säännöllistä aikataulujen mukaista Linjaliikennettä. Suoritamme myös kuntasektorin ajoja Kanta-Hämeen alueella.

 

2. Palveluista sekä niiden muutoksista ilmoittaminen

Reittiliikenteessä palveluista ja voimassa olevista aikatauluista tiedotamme aina nettisivuillamme. Aikataulut saa myös autoistamme sekä meiltä tilaamalla. Muuttuvista linja-ajopäivistä tiedotamme ensisijaisesti internet-sivuillamme ja facebookissa ja linja-autoissamme. Tilausliikenteessä ja muussa liikenteessä järjestettyjen retkien sekä muiden kuljetuksien muutoksista ilmoitamme hamebus.fi tai hämebus.fi -sivuilla. Kiireellisissä asioissa ja tilanteen vaatiessa käytämme myös sähköpostia sekä otamme asiakkaaseen yhteyttä puhelimitse.

 

3. Käytössä olevien matkalippujen hinnat

Reittiliikenne vuoroissamme käyvät kertamaksun lisäksi Walttikortti. Hinnoittelussa nuodatamme Waltin hinnoittelua. Hintatiedot löytyvät osoitteesta www.waltti.fi

 

4. Informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen

Informaatio-kanavamme on nettisivumme josta löytyvät myös yhteystiedot: hamebus.fi tai hämebus.fi Yritys kuuluu tällä hetkellä www.waltti.fi järjestelmään.

 

5. Käytössä olevat linja-autot

Linja-automme ovat ajanmukaisia ja kunnossa, jotka ovat myös Linjalikenteeseen sekä tilausajoon sopivia autoja ja käyttötarkoituksen mukaisia. Autoissa on asialliset kahvat autoon menemisen auttamiseksi. Kuljettajamme auttavat asiakkaita matkatavaroiden lastauksessa autoon ja pois sieltä sekä auttavat autoon liikuntarajoitteisia matkustajia. Kuljettajamme myös huolehtivat alaikäisten turvalaitteiden käytöstä. Kaluston huollot hoitaa raskaaseen kalustoon perehtyneet korjaamot.

 

6. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti saadun palautteen perusteella. Palaute tulee pääsääntöisesti netin kautta, puhelimitse sekä kuljettajalle kerrottuna. Kaikki palaute käsitellään mahdollisimman pian ja siinä havaitut ongelmat korjataan.

 

7. Valitusten käsittely, hinnanpalautus, sopimusten purku ja vahingonkorvaukset

Valitukset ja asiakaspalaute käsitellään tapauskohtaisesti ja vastaamme asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti. Jos asia koskee vahingonkorvausta tai hinnanpalautusta, asia tutkitaan tapauskohtaisesti mahdollisimman pian. Jos aihetta on, pyrimme aiheutetun harmin tai vahingon korvaamaan neuvotellulla tavalla. Varsinaisia vahinkoja varten yrityksellä on vastuuvakuutus. Mahdolliset sopimusten purut sovitaan vastapuolen kanssa tapauskohtaisesti.

 

8. Vammautuneiden ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustaminen, siitä tiedottaminen sekä muiden erikoistarpeiden huomioiminen

Pyrimme huomioimaan liikuntarajoitteiset, vammautuneet sekä muut erityistarpeet avustamalla heitä parhaalla tavalla huomioiden kuitenkin sen hetkisen käytössä olevan kaluston asettamat rajoitukset.

 

9. Henkilökunta

Henkilökuntamme on ammattitaitoista, palveluhaluista sekä motivoitunutta erilaisten asiakasryhmien palvelemiseen. Kuljettajamme ajavat tilausajoja sekä linjaliikennettä. Erityiskuljetuksissa kuten koululais- tai vammaiskuljetuksissa perehdytämme kuljettajan työhön.

 

Hämeenlinnassa 1.9.2017

Joonas Nieminen

Yrittäjä, HämeBus Oy

bottom of page